Rotorkopeggen

TECMA ROTORKOPEG

De Tecma rotorkopeg is uiterst geschikt voor her egaliseren en zaaiklaarmaken van een voorbewerkte bodem.

De ondergrond wordt tafelvlak gelegd en geheel zaaiklaar gemaakt.

Deze machine is ook geschikt voor het losmaken en egaliseren van paardenbakken,grindwegen en tennisterreinen.

* Alle prijzen zijn excl. BTW.